База даних ЦСК

DB_2.png (20 KB)

ЦСК використовує у своїй роботі БД ЦСК, яка зберігає дані про:
  • Сертифікати.
  • Запити на сертифікати.
  • Запити на відкликання та відновлення.
  • Списках відкликаних сертифікатів.
На даний момент підтримується робота БД ЦСК під управлінням СУБД Firebird (free open-souce).
За погодженням, можлива підтримка СУБД Microsoft SQL ServerOracle.