Бібліотеки «Шифр»

Библиотека-Шифр.png (9 KB)
Бібліотеки криптографічних перетворень даних «Шифр» реалізовані у вигляді набору бібліотек криптографічних функцій та є засобом криптографічного захисту інформації для вирішення наступних задач:
  • конфіденційності;
  • цілісності;
  • формування спільного секрету.
Функції, які входять у склад бібліотек, реалізують:
  • зашифрування/розшифрування та формування імітовставки згідно алгоритму ГОСТ 28147-89;
  • створення/перевірку ЕП згідно алгоритму ГОСТ 34.310-95;
  • генерацію ключової пари: особистого та відкритого ключа ЕП згідно алгоритму ГОСТ 34.310-95;
  • обчислення геш-функції даних згідно алгоритму ГОСТ 34.311-95;
  • формування спільного секрету за протоколом Діффі-Хелмана (погоджене з ДССЗЗІ технічне завдання UA.3154898.00001-01 90 0);
  • генерація ключової пари: особистого та відкритого ключа для протоколоку Діффі-Хелмана (погоджене з ДССЗЗІ технічне завдання UA.3154898.00001-01 90 0);
  • генерація криптостійкої псевдовипадкової послідовності згідно алгоритму ГОСТ 34.310-95.
Крім того, бібіліотеки забезпечують автоматичний контроль роботи криптографічних функцій на коректність, а також дозволяє здійснювати контроль коректності роботи за запитом.
Відповідність перечисленим вище стандартами та технічному завданню, підтвердженно позитивним експертним висновком.
Бібліотеки «Шифр», представлені у вигляді DLL (Win32) для роботи в ОС Windows та у вигляді Java-class (Java v.1.2+) для роботи в ОС, для яких існує Oracle JRE/Open JDK.