Виступи

Останні виступи співробітників компанії «Сайфер» на конференціях, семінарах та інших заходах:
 1. В.Ковтун. Система криптографічного захисту інформації «КриптоЦентр». Засідання робочої групи з кібербезпеки. 13.03.2019.
 2. В.Ковтун, Н.Байбуз. Система криптографической защиты информации Шифр-VPN. П'ятий міжнародний форум з питань електронного цифрового підпису «PKI-FORUM 2018». 3-4.10.2018.
 3. В.Ковтун, А.Стокипный, А.Охрименко. Облачный сервис ЭЦП. Четвертий міжнародний форум з питань електронного цирового підпису «PKI-FORUM 2017». 3-4.10.2017.
 4. В.Ковтун, Л.Белясник. Построение защищенных хранилищ данных на основе СУБД Firebird v3.0. XIX науково-практична конференція «Безпека інформації в інформаціно-телекомунікаційних системах». 25-26.05.2017.
 5. В.Ковтун, А. Охрименко. особенности построения кроссплатформенной библиотеки криптографических примитивов «Шифр+» v2. XIX науково-практична конференція «Безпека інформації в інформаціно-телекомунікаційних системах». 25-26.05.2017.
 6. В. Ковтун, Л. Белясник. Защищенные базы данных в СУБД Firebird v3.0. Третій міжнародний форму з питань електронного цифрового підпису «PKI-FORUM 2016». 6-7.10.2016.
 7. А.Охрименко, М.Ковтун. Метод построения алгоритма приведения по фиксированному модулю неприводимого полинома. ХVІІІ науково-практична конференція «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». 25-26.05.2016.
 8. В.Ковтун, И.Мишина. Распараллеливание блокового симметричного шифра ДСТУ 7624:2014. ХVІІІ науково-практична конференція «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». 25-26.05.2016.
 9. Охрименко А., Ковтун В., Стокипный А. Использование представления целых чисел с отложенным переносом в криптографических преобразованиях. ХVІІ міжнародна науково-практична конференція «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». 26-28.05.2015.
 10. Ковтун М., Ковтун В. Быстрое деление целых чисел для криптографических приложений. ХVІІ міжнародна науково-практична конференція «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». 26-28.05.2015.
 11. Булах М., Ковтун В. Модифицированный метод инвертирования в двоичном поле. Науково-практична конференція «Проблеми експлуатації та захисту інформаційно-комунікаційних системах». 2-5.06.2014.
 12. Ковтун В. СКЗИ «Шифр-Х.509». Работа с защищенными документами в среде Microsoft Office 2010 и 2013. IV міжнародна науково-практична конференція «ITSEC». 20-23.05.2014.
 13. Ковтун В.Ю. СКЗИ Шифр-Х.509. Масштабирование, резервируемость, диагностика, репликация и резервное хранение данных ЦСК банков. Другий міжнародний форум з питань електронного цифрового підпису «PKI-FORUM 2013». 9-12.04.2013.

НОВИНИ


2024-04-03
НТУ «ХПІ» висловив подяку ТОВ «Сайфер ІТ» за допомогу у впровадженні загальноуніверситетського Центру сертифікації ключів та облаштуванні навчальних класів кафедри кібербезпеки різного роду програмного забезпечення та меблями.
Детальніше

2024-03-29
З'явилася можливість віддаленої ідентифікації користувача для генерації ключа у "хмарі" за допомогою фотофіксації.
Детальніше

2024-03-28
Отримати ключ у ВПР Сайфер від КНЕДП АТ "Банк Альянс" легко та швидко
Детальніше

2024-03-25
З'явилася підтримка в ІІТ Користувач мережного криптомодуля Сайфер Шифр-HSM
Детальніше

2024-01-01
Отримано експертний висновок на Програмний комплекс криптографічного захисту мережевих з'єднань «Шифр-VPN» версії 2
Детальніше

ПРОДУКТИ


Бібліотеки «Шифр+» v 2.1
Програмний комплекс криптографічних перетворень «Шифр+» v 2.1 реалізований у вигляді набору бібліотек криптографічних функцій для різних апаратних платформ та операційних систем.

Шифр-HSM
Мережний криптографічний модуль «Шифр-HSM» (далі МКМ «Шифр-HSM» або HSM) призначений для захищеної генерації, надійного зберігання та використання ключів у швидких криптографічних перетвореннях.

Шифр-Х.509
Система криптографічного захисту інформації «Шифр-Х.509» (СКЗІ «Шифр-Х.509») призначена для створення інфраструктури відкритих ключів, забезпечення послугами електронного підпису органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності, а також фізичних осіб.

Персональний сервіс довірчих послуг
Персональний сервіс довірчих послуг (далі Сервіс) розроблений з урахуванням необхідного якісного рішення проблеми заміни Java-аплетів. Відмова від Java-аплетів обмовлена тим, що компоненти web-застосувань для роботи з електронним підписом та для взаємодії з браузером використовували вразливий з точки зору безпеки інтерфейс NPAPI.

Шифр-VPN
Система криптографічного захисту каналів зв'язку «Шифр-VPN» програмний чи програмно-апаратний комплекс, який ґрунтується на протоколі OpenVPN з підтримкою SSL/TLS, для забезпечення конфіденційності при передачі даних в комп’ютерних мережах.