Служба реплікації СУБД Firebird

При розробці СКЗІ Шифр-X.509 співробітники компанії «Сайфер» керувалися принципом мінімізації «вартості володіння» всім рішенням, що послужило використовувати промислове ПЗ з відкритим вихідним кодом.
У якості СУБД для управління базами даних ЦСК, ЦР та TSA, розробники зупинили свій вибір на промисловій СУБД Firebird. Серед більшості переваг даної СУБД, існує ряд недоліків, серед яких найбільш значущими є відсутність механізмів реплікації даних між рознесеними БД. У зв’язку з цим, була розроблена служба Windows для виконання синхронізації та реплікації даних таблиць в СУБД Firebird. Служба дозволяє здійснювати паралельну реплікацію даних від кількох БД-джерел у більшість БД-отримувачів.
Для забезпечення ідентичності даних між БД-джерелом та більшістю БД-отримувачів. Можна здійснювати їх паралельну синхронізацію.
Результати виконання всіх транзакцій фіксуються в журналі.