Шифр-ToIP

"Шифр-ToIP" (Шифр-token over IPце є модуль віддаленого підключення захищеного носія ключової інформації для його підключення до віддаленої робочої станції у контрольованій зоні через мережу Ethernet.
Так як виникає потреба застосування захищених носіїв ключової інформації для збереження ключової інформації. Окрім задач безпосереднього застосування користувачем носія ключової інформації, є необхідність використання носія ключової інформації для серверних задачах. Однак, можливість прямого використання захищеного носія ключової інформації у серверах не завжди можливе, наприклад, у використанні НКІ на віртуальних серверах у публічних хмарних інфраструктурах.
Тому, виникає необхідність у проксуванні запитів від віддаленого віртуального сервера до робочої станції, де безпосередньо підключений захищений носій ключової інформації, який контролюється відповідальною особою.
Робота Модуля та Бібліотеки, передбачає підключення Бібліотеки до Модуля з локальним захищеним носієм ключової інформації мережею за протоколом TCP/IP.