Сервер електронного підпису

Сервер електронного підпису є мікросервісом, котрий реалізований на мові Java з використанням Spring Boot. Необхідність наявності такого рішення обумовлена насамперед розвитком сучасних архітектур інформаційних систем, котрі ґрунтуються на підходах PaaS (Platform as a service) та CaaS (Container as a service), а також гармонізація Європейської директиви CEN/TS 419 241 «Security Requirements for Trustworthy Systems Supporting Server Signing» в національному правовому полі Закона України "Про електронні довірчі послуги".
Сервер електронного підпису призначений для множинного створення та перевірки електронного підпису на стороні сервера. Наприклад, формування організацією в електронному вигляді великої кількості Документів, Довідок, Виписок чи Рахунків, які будуть мати юридичну значущість.
Сервер електронного підпису може функціонувати:
 1. як Java застосування, яке надається у вигляді jar-архіву;
 2. як окремий Docker-контейнер;
 3. як Docker-контейнер у складі системи управління контейнерами (Kubernetes, Swarm, Rancher, Nomad, Kontend і т.д.);
 4. під управлінням PaaS (CloudFoundry).
Варіанти 3 та 4 дозволяють ефективно з мінімальним капіталовкладенням впроваджувати промислові підходи рішення задач управління масштабуванням, навантаженням, забезпечення відмовостійкості, моніторингу та контролю стану.
З точки зору архітектурного стилю, реалізація Сервера електронного підпису ґрунтується на підмножині вимог REST та містить вбудований web-сервер для уніфікації взаємодії з клієнтським застосуванням за протоколом HTTPS.

Область застосування

Основними задачами, для виконання яких може бути використаний Сервер електронного підпису, є:
 • Створення електронного підпису.
 • Перевірка електронного підпису.
 • Створення електронної позначки часу.
 • Перевірка електронної позначки часу.
 • Генерація електронних ключів.
Вищевказані операції здійснюються в операційному оточенні обчислювального пристрою, на якому запущено Сервер електронного підпису. Для виконання операції «Створення електронного підпису» Сервер електронного підпису повинен обов’язково використовувати ключовий контейнер з особистими ключами. Інші операції можуть бути виконані без використання особистих ключів.
 • Базовий.
 • З повним набором даних перевірки.

Відмінні характеристики

 • Широкі можливості інтеграції в існуючі та нові інформаційні системи.
 • Функціонує на базі відкритих стандартів та технологій.
 • Підтримка (А)ЦСК/КНЕДП вітчизняних виробників.
 • Підтримка захищених носіїв/HSM, які підтримують інтерфейс PKCS#11:
  • Пасивний режим.
  • Активний режим. Мається на увазі, підтримка зовнішнього HSM.
 • Обмеження на розмір оброблюваних даних пов’язаний лише з апаратними можливостями обчислювального пристрою.
 • Висока продуктивність.
 • Виконання операцій з електронним підписом разово чи у пакетному режимі.
 • Журналювання операцій сервісу.
 • Асинхронне виконання задач у кілька потоків.
 • Взаємодія з ЦСК напряму (OCSP, TSP, LDAP) та через HTTP(s)-proxy.
 • Високий потенціал для розвитку.

Демо

Документи продукту

«Сервер електронного підпису» має авторське право Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 18.06.2019 №89870.
«Сервер електронного підпису» побудований на основі Java бібліотек зі складу СКЗІ «Шифр-Х.509», яка має позитивний експертний висновок ДССЗЗІ України від 01.02.2017 № 04/03/02-302.

​​Додаткові матеріали