Модуль обробки журналів TSP сервера

CiX509_TSA_Scheduler.png (15 KB)

Згідно вимог ЦЗО України до акредитованих та зареєстрованих ЦСК, запити та відповіді TSP повинні зберігатися у базі даних сервера TSP для подальшого використання.
Модуль обробки журналів сервера TSP призначений для обробки та запису запитів та відповідей сервера позначок часу СКЗІ «Шифр-Х.509» в БД TSP-сервера.
Налаштування обробки журналу сервера TSP здійснюється за допомогою планувальника.
На даний момент підтримується робота БД TSP-сервера під упрвлінням СУБД Firebird (free open-souce).
Здійснюється робота з підтримки СУБД Microsoft SQL ServerOracleMongoDB.