Сервер TSP

CiX509_TSP_Server.png (9 KB)

Сервер позначок часу (Сервер TSP) надає позначку часу використовуючи джерело точного часу для підтвердження факту існування документу на той момент часу.
Сервер здійснює запис всіх отриманих запитів та відправлених відповідей в журнал даних TSA для подальшого зберігання.
Для відправки та коректної обробки запиту сервером, слід використовувати наступний OID пполітики формування позначок часу: ua-pki-TSPpolicyDSTU(PB) (1.2.804.2.1.1.1.2.3.1).