АРМ звітності ЦСК

CiX509_PW.png (9 KB)

АРМ Звітності ЦСК призначений для:
  • Формування звіту у вигляді HTML-сторінки для ЗЦ (ЦЗО) про роботу ЦСК та служби TSA за інтервал часу (загальне число запитів та відповідей, перелік запитів та відповідей, за вказаний проміжок часу в HEX- та двійковому представленні)
  • Перегляд вмісту запитів та відповідей на електронну позначку часу, у вигляді HTML-сторінки
Після виконання вище перерахованих дій весь обмін даними між АРМ адміністратора безпеки та сервером застосувань ЦСК здійснюється у зашифрованому вигляді. Ключ шифрування формується за протоколом Діффі-Хеллмана.