Proxy-сервер

1427107498HTTP-Proxy.png (15 KB)

HTTP-proxy сервер необхідний для проксування запитів від клієнтських бібліотек СКЗИ «Шифр-X.509», за протоколом HTTP/HTTPS, до серверів ЦСК (OCSP, TSP, LDAP).
Використання HTTP-proxy дозволяє мінімізувати число відкритих IP адрес та портів в Інтернет з мережі організації, яка використовує засоби СКЗІ «Шифр-X.509».
Функціональна схема робота СКЗІ «Шифр-X.509» з сервером Proxy

proxy-server_ua.png (26 KB)