АРМ модуль управління ключами

CiX509_PKM.png (12 KB)

АРМ Модуля управління ключами призначений для виконання процедури зміни ключів (зі стартових на робочі та планова зміна робочих), блокування/відновлення/відкликання сертифікатів користувачів чи свого сертифікату відкритого ключа, генерація ключів співробітників організації.
АРМ МУК використовує у своїй роботі БД МУК, яка розгортається під управлінням СУБД Firebird. БД МУК зберігає дані про сертифікати, запити та списки відкликаних сертифікатів, які використовуються в МУК. Дана БД є аналогом БД ЦР та використовується (опціонально) для зберігання локальних сертифікатів, які належать даній організації.