База даних TSP сервера

DB_2.png (20 KB)

На даний момент підтримується робота БД TSP-сервера під управлінням СУБД Firebird (free open-source).
За погодженням, можлива підтримка СУБД Microsoft SQL ServerOracle.