АРМ адміністратора сертифікації

CiX509_CA.png (10 KB)

Даний АРМ здійснює управління сертифікатами відкритих ключів користувачів ЦСК.
Ключові функції:
  • Ініціює генерацію, блокування/відновлення/відкликання сертифікатів відкритих ключів користувачів ЦСК.
  • Приймає та зберігає в пам’яті відкритий параметр Діффі-Хеллмана, сформований на стороні сервера.
Після виконання вище перерахованих дій весь обмін даними між АРМ адміністратора сертифікації та сервером застосувань ЦСК виконується у зашифрованому вигляді. Ключ шифрування формується за протоколом Діффі-Хеллмана.