Key Container Module

CiX509_CtxViewer.png (11 KB)

Модуль роботи з ключовим контейнером дозволяє здійснити перегляд всього вмісту (сертифікати, запити на сертифікат, список особистих ключів) ключового контейнеру. Підтримуються як файлові контейнери, так і апаратні захищені PKCS#11 носії.