Cipher+ v 1.0

library-cipher%2B.png
Бібліотеки криптографічних перетворень даних «Шифр+» реалізовані у вигляді набору бібліотек криптографічних функцій та є засобом криптографічного захисту інформації для вирішення наступних задач:
 • приховування смислового змісту оброблюванних даних;
 • захист від нав'язування помилкової інформації;
 • формування та розподіл ключових даних;
 • захист інформації від несанціонованого доступу (НСД).
Функції, які входять до складу бібліотек, реалізують:
 • зашифрування/розшифрування та формування імітовставки згідно алгоритму ГОСТ 28147-89;
 • створення/перевірка ЕП згідно алгоритму ДСТУ 4145-2002;
 • генерація ключової пари: особистого та відкритого ключа ЕП згідно алгоритму ДСТУ 4145-2002;
 • обчислення хеш-функції даних згідно алгоритму ГОСТ 34.311-95;
 • формування спільного секрету за протоколом Діффі-Хелмана ДСТУ ISO/IEC 15946-3;
 • генерація ключової пари: особистого та відкритого ключа для протоколу Діффі-Хелмана ДСТУ ISO/IEC 15946-3;
 • генерація криптостійкої псевдовипадкової послідовності згідно алгоритму ДСТУ 4145-2002.
Крім того, бібліотеки забезпечують автоматичний контроль роботи криптографічних функцій на коректність, а також дозволяють виконувати контроль коректності роботи за запитом.
Відповідність перечисленим вище стандартам підтверджено позитивним експертним висновком.
Бібліотеки «Шифр+», представлені у вигляді DLL (Win32) для роботи в ОС Windows та у вигляді Java-class (Java v.1.5+) для роботи в ОС, для яких існує Oracle JRE/Open JDK.